ZenoReal

Sóng Elliott của BTC khung 15 phút (cập nhật)

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
272 lượt xem
3
Bitcoin ( BTCUSD ) có thể đang hoàn thành sóng Elliott v trong sóng c của dạng điều chỉnh Flat mở rộng
Điểm kết thúc của sóng c thường nằm trong khoảng bằng 2 tới 3 lần sóng a
Sóng v có thể thấp hơn iii (trường hợp Trunction)

Nếu c vượt quá 3 lần a, plan này sẽ hết hiệu lực.

***
Chú ý cấp độ sóng và khung thời gian.
Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi và nhận định xu hướng
Không phải lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch.
Giao dịch đang hoạt động: Target
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Bình luận

ZenoReal cocghe1986-
@cocghe1986-, You’re welcome !
Phản hồi
Plan ban đầu (iv và v chưa hoàn thành)

Phản hồi