BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã hoàn thành sóng 4 và đang tiến đến mốc 58k. 58k sẽ là vùng quan trọng để biết được hướng đi sắp tới của BTC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.