UnknownUnicorn23499361

Canh mua BTC khung h1

UnknownUnicorn23499361 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Canh mua khi BTC điều chỉnh và dấu hiệu xác nhận lệnh Buy ở khung thời gian nhỏ hơn.
Đây chỉ là giao dịch của tôi, hãy xem nó như một idea để tham khảo và học hỏi.

Plan sóng Elliott của BTCUSD khung h4

***
KHÔNG PHẢI LỜI KHUYÊN GIAO DỊCH, ĐẦU TƯ
Bình luận: Chốt lời từng phần + dời SL entry !!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.