GameonVentures

Bitcoin - Up to 12500 $ - Elliott wave

GameonVentures Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin - Up to 12500 $

3 điểm vào lệnh của Bitcoin:

i. Tiếp tục giảm về 5758 $ , sau đó back test lại 6810 $. Xu hướng downtrend chi phối nên giảm tiếp sóng cuối cùng trong xu hướng hiệu chỉnh về 5109.2 $. Dự kiến kết thúc chu kỳ này tại 15.9.2018

EP: 5110 $

ii. Đi ngang vùng 5100 $ và pump mạnh. Phá vỡ kháng cự 6800 $ và tăng tới vùng giá 8583.6 $

TP: 8500 $

iii. Kiểm lại điểm BO tại 6796.2 $ và tăng tới mục tiêu giá 12533 $

TG: 12500 $

* Các điểm vào lệnh bị huỷ nếu chênh lệch giá 5% (SL)

Like và share nếu bạn thích!

Xin cám ơn!

Bình luận:
https://s3.amazonaws.com/tradingview/sna...

Lưu ý chốt lời tại vùng 68xx
Bình luận:
Đã đạt target 68xx , hiện đang đảo chiều

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures