Night_owl_169

BTC khung 2h ngày 31/08

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mọi người chú ý độ cao và timeline sóng 1,3 có một sự trùng hợp nhẹ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.