DyanLe

phân tích kịch bản BTC 28/10/2021

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
không có nhận sét gì tất cả phản ảnh qua biểu đồ , có rất nhiều tin tốt cho thị trường coin và không phải cứ là tin tốt là bị ăn sả tùy ae cảm nhận
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.