BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC test lại trend line
tất cả như mình chú thích trên hình