Trader-Viet

Bitcoin ngày 29/12 - Đúng kịch bản tập 1, còn tập 2 là gì?

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Kèo bán #bitcoin hôm qua hoàn toàn chính xác khi giá Bitcoin hồi lên phía trên retest vùng kháng cự và bật xuống trở lại. Tuy nhiên, giá Bitcoin không xuống quá xa khi nó hồi ngược trở lên từ vùng hỗ trợ bên dưới.

Chúng ta có thể thấy giá bitcoin đang hình thành mô hình #price action có tên #inside bar 1 lần nữa, tương tự như lần ở trên (chữ nhật trên). Hai mô hình khá tương đồng nhưng chỉ ngược chiều. Nếu mô hình inside bar cũ tạo falsebreak lên trên rồi quay xuống thì mô hình Inside Bar mới tạo falsebreak xuống dưới rồi quay lên. Cụm falsebreak khỏi inside bar này có tên #fakey . Chúng ta có thể thấy trong inside bar mới đây, volume tăng rất mạnh trong các nến giảm xuống (chỗ quanh 1) nhưng các nến này đều nhỏ, có bóng dưới và đặc biệt là không thể thoát ra khỏi inside bar cũng như phá gãy hỗ trợ. Điều này cho thấy phe mua bắt đầu ngầm mua vào mặc dù bề ngoài là phe bán thắng thế. Tuy lấy lại được thế trận nhưng phe mua hiện nay cũng chưa thể đẩy giá thoát khỏi inside bar một cách rõ ràng. Nến 2 volume tăng và có dấu hiệu phá đỉnh inside bar nhưng tiếc là không phá rõ. Sau đó nến 3 volume lại giảm mạnh và nến thì nhỏ xíu, cho thấy phe mua không cố sức đẩy vượt lên nữa.

Khả năng nào cho hôm nay?

Có 2 kịch bản

Đầu tiên, giá bitcoin có thể giảm xuống trở lại từ rìa inside bar hiện nay, do đội mua thoát ra.

Nếu vượt lên khỏi inside bar được, chúng ta có thể đợi bán ở kháng cự mạnh bên trên.

Tạm thời vậy thôi. Anh em cẩn thận quan sát trong ngày quan trọng này vì đây là ngày cuối cùng của tuần này, cuối cùng của tháng này, cuối cùng của quý này và cuối cùng của năm này. Big boy có thể là cú điên đảo thị trường cuối năm.

➡️(𝗙𝗶𝗻𝗙𝗶𝗻.𝘃𝗻) 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗢𝗣 𝟭 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠: finfin.vn/
====
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: traderviet.org/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.