Jack_Dawson

BTC: LONG VÙNG DZ H4 - TARGET 50K

Giá lên
Jack_Dawson Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hello ae,
Market Maker đang muốn tạo nền để gom BTC trong vùng giá từ 46 - 50k khi không cho phá qua vùng hỗ trợ 46k .
Hiện tại, JD thấy có vùng DZ trên H4, ae có thể canh buy nếu có tín hiệu nến trên H2 và SL an toàn là dưới cản - TP vùng 50k. Chúc ae ngày mới an lành. 😊
*JD sẽ cập nhật diễn biến thị trường trong nhóm cá nhân, ae nhớ chú ý theo dõi.
Bình luận:
H4 đóng gắt ntn thì bỏ kế hoạch canh Buy nhé ae.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.