harry_luong

BTC/USD hồi về đâu khi lực bán còn hung hãn ?

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sau khi gãy vùng hỗ trợ 6k trong nhiều tháng qua đã xuất hiện lực bán mạnh kéo theo hàng loạt altcoins giảm theo khiến nhiều anh em không kịp trở tay. Giá đã về vùng trend dưới chạm ngưỡng 5k4
Theo phân tích của bản thân mình thì trong vài ngày tới giá sẽ tiếp tục sideway và giảm quanh vùng 5k7- 5k4 trước khi có một đợt sóng hồi về vùng 5k9-6k2 vùng thoát hàng hợp lý là 5k9 - 6k .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.