Kienthucforex

BTC đang tại vùng hợp lưu, nhà đầu tư nên làm gì ?

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang ở gần vùng hợp lưu. nhà đầu tư cần quan sát vùng hợp lưu này. Nếu phá mạnh lên trên trendline. BTC mới có xu hướng tăng tiếp. Tuy nhiên, sóng thoái lùi thường là 3 sóng ABC, do đó, chúng tôi nghiêng về phần lớn BTC sẽ giảm để hình thành nên sóng C còn lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.