Kienthucforex

BTC đang tại vùng hợp lưu, nhà đầu tư nên làm gì ?

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang ở gần vùng hợp lưu. nhà đầu tư cần quan sát vùng hợp lưu này. Nếu phá mạnh lên trên trendline. BTC mới có xu hướng tăng tiếp. Tuy nhiên, sóng thoái lùi thường là 3 sóng ABC , do đó, chúng tôi nghiêng về phần lớn BTC sẽ giảm để hình thành nên sóng C còn lại.