tradafx

Đường xu hướng tăng bị phá vỡ với BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm được xác nhận.
Đường xu hướng của cấu trúc tăng lớn khung thời gian ngày đã bị phá vỡ.
Tại đây đợi giá test về vùng 52500 và hợp lưu giữa hỗ trợ cũ vừa bị phá vỡ và đường xu hướng giảm thì tìm cơ hội bán với các mẫu hình nến đảo chiều giảm.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 42000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.