Kienthucforex

BTC bắt đầu cho thấy dấu hiệu xả hàng

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC bắt đầu cho thấy dấu hiệu xả vào đêm qua. các cây nến có biên độ -18% thường xuất hiện ở đỉnh.
Đồng thời, nó có thể đi trong mô hình kênh giá như trên biểu đồ.
Hôm qua nó mới chạm tới vùng 44k bằng 1 râu nến và nó sẽ còn quay lại backtest vùng này bằng giá đóng cửa.
Mô hình BTC hiện tại thường là mô hình điều chỉnh giảm

Theo nhận định của chúng tôi, trung hạn giá có thể giảm về 37k và đi trong kênh giá song song.

Bình luận