DatTong

BTCUSD, Phân tích xu hướng trên H4.

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại:
- Giá đã phá qua trendline
- Tuy nhiên, giá nằm trên ngưỡng hỗ trợ
==> Giá đi sideway và chờ breakout???!!!
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.