BTC longterm, #btc #btcusd #btcusdt
Để ý vùng hỗ trợ để mua vào và hold trong trung hạn