TracNguyen

BTC xuống 6k thì sống chết cũng mua

TracNguyen Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
chúc mọi người may mắn
Bình luận:
thủng đáy cũ 5k9 sẽ về vùng 4k5, tuy nhiên về 5k9 sẽ có sóng hồi về 6k9, tháng 4 cũng là 1 tháng đen tối, hoặc có thể đảo trend tại điểm hồi 6k9 7k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.