TracNguyen

BTC xuống 6k thì sống chết cũng mua

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
chúc mọi người may mắn
Bình luận: thủng đáy cũ 5k9 sẽ về vùng 4k5, tuy nhiên về 5k9 sẽ có sóng hồi về 6k9, tháng 4 cũng là 1 tháng đen tối, hoặc có thể đảo trend tại điểm hồi 6k9 7k