HD_love_trading

5330$ - Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn !!

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
xin chào và chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Hiện tại có thể nói Bitcoin đc ví như...một cô gái trẻ vậy. Sáng tăng động chiều lại dập dìu đi xuống. Mà đa phần chúng ta không hiểu được con gái nên việc chúng ta không dự đoán đươc Bitcoin cũng là dễ hiểu thôi.
Tuy nhiên chúng ta có thể theo dõi và đưa ra phản ứng giúp chúng ta không bị rơi vào thế quá bất lợi.
bài phân tích này mình chỉ dùng mây ichimoku thôi. Để xem chúng ta có những gì.
Tenkan sen đi ngang và chưa cắt lên trên so với giá => nhấn nhá tín hiệu tăng nhưng yếu.
Giá chạm được kijun sen rồi quay đầu, chưa có lực tăng mạnh.
Chúng ta có lẽ sẽ mong đợi giá lên trên được tenkan sen một khoảng để btc vào được trend tăng ngắn hạn.
Tenkan sen vừa mới cắt lên kijun sen, đó thông thường là dấu hiệu đảo chiều tăng.
Giá vẫn nằm dưới mây 1 khoảng cách khá xa, trend chính bây giờ vẫn là giảm, có tăng thì chỉ là trend hồi thôi xong lại giảm sâu hơn.
Mây đỏ cuối nhánh dưới cắm xuống nhưng nhánh trên thì không, điều này dự báo btc tiếp tục xu hướng giảm của mình.
Chikou span hiện tại vẫn nằm dưới nến, tiếp tục báo hiệu xu hướng giảm.
Như vậy, tổng kết lại theo mây ichimoku thì những tín hiệu tăng giá đang yếu, tín hiệu giảm giá vẫn còn đang mạnh thì đối với lệnh mua chúng ta cần thận trọng và luôn quản lí vốn chặt.
Hỗ trợ yếu thì mình tin là rồi cũng phá hết thôi, có cái hỗ trợ ở mức 5330 là rất cứng, nếu giá chạm được mức này và rút chân nến, lúc đấy chúng ta nghĩ về uptrend cũng chưa muộn.
Bài viết mang tính giáo dục và chủ quan của tác giả.
Goodluck !!Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.