bhbokinhvan

BTC Phải xuống để đi lên !.

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Quan điểm của mình là BTC phải xuống vùng giá 6k2 rồi mới bật lên vùng 7k 1 cách vững chãi.
Tạo chuẩn mô hình Double Bottom .
:)