ThaiLiu

BTCUSD ngắn hạn ... chốt lỗ ở mức 8k2 nhé !!!

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các thánh chuẩn bị tịnh thần ! sau cú này là về 5k
đúng như đường xanh chúng ta sẽ có cuối tháng ở mức 8k1 - 8k3 :)
Rồi chờ đợi sẽ là hạnh phúc !