ThaiLiu

BTCUSD ngắn hạn ... chốt lỗ ở mức 8k2 nhé !!!

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các thánh chuẩn bị tịnh thần ! sau cú này là về 5k
đúng như đường xanh chúng ta sẽ có cuối tháng ở mức 8k1 - 8k3 :)
Rồi chờ đợi sẽ là hạnh phúc !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.