stonetradecoin

Giá BTC thời gian tới không lạc quan, mọi thứ rất không ổn!

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
FED cắt giảm lãi còn 0%, Nới lỏng định lương trị giá 700 tỷ USD với cố gắng cứu lại thị trường!
Đều thất bại khi ta thấy SP500 giảm 1000 điểm sau đó
BTC đang đi theo SP500!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.