dinhchien

BTCUSD - Giảm theo Supertrend & Keltner 18/11/2021

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1. Điểm vào lệnh 1: đường basis
Supertrend H4
Keltner Upper/lower 2: trend

2. Điểm vào lệnh 2: Upper/Lower
- Supertrend H4
- Keltner Upper/lower 3: trend
- RSI: 14, 7, 7. Up=70, Down= 30

3. Điểm vào lệnh 3: Sell Upper/Buy Lower
- Supertrend: H4
- Keltner Upper 3/Lower 3: trend

Stoploss di chuyển theo = 1.2 chiều cao Kelner Lower to Upper
Bình luận: Cập nhật dừng lỗ