DatTong

BTCUSD, Bitcoin/Dollar, H1

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Giá đang cho xu hướng đi xuống.
- Đóng dưới cản và trendline .
--> chiến lược lướt sóng: Sell
Giao dịch đang hoạt động

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.