BTC tình hình không được đẹp cho lắm nếu mọi người lướt sóng thì nên lướt nhanh xong té ra các đồng ổn định nhé