VanTien288

chart BTC/USD khung 1W

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hãy xem lại lịch sử khung tuần ngày 25/6/2018 nếu phá trend tỷ lệ lên cao

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.