tatcachiladautu

Phân Tích BTC Trên Đồ Thị Tuần

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tôi đang thấy mẫu hình nến Engulfing xuất hiện trên MA200
Thị trường đã giảm ~8x% so với đỉnh cao nhất. Có 1 sự tương quan không hề nhẹ so với kỳ Down Trend 2014 2015

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.