HHermes

Vẫn giữ quan điểm BTC sẽ chinh phục 11500-12000

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vẫn giữ quan điểm BTC sẽ chinh phục 11500-12000
Lấy mốc siêu hỗ trợ 8500 - 9000 làm chuẩn mà đã dự đoán (ngày 18-7) vẫn giữ quan điểm BTC sẽ chinh phục 11500 - 12000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.