HHermes

Vẫn giữ quan điểm BTC sẽ chinh phục 11500-12000

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vẫn giữ quan điểm BTC sẽ chinh phục 11500-12000
Lấy mốc siêu hỗ trợ 8500 - 9000 làm chuẩn mà đã dự đoán (ngày 18-7) vẫn giữ quan điểm BTC sẽ chinh phục 11500 - 12000