tradafx

Đợi tín hiệu bán xuất hiện với BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm với động lực sóng WXY chính.
Giá đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 58000 và hiện tại quay về ngưỡng này để retest.
Tại vùng giá này đợi xuất hiện các mẫu hình đảo chiều giảm xuất hiện thì có thể vào tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 50000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.