ZenoReal

BTC đã hoàn thành ABCD pattern

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
290 lượt xem
2
BTC đã hoàn thành ABCD pattern khung thời gian 60 phút.
***
Đây chỉ là giao dịch của tôi,
Hãy xem nó như một idea để tham khảo và nhận định.
Bạn cần có plan và quản lý giao dịch của mình!

Bình luận