daututiendientu

xu hướng btc trong dài hạn

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la

3 vùng quan trọng đối với bitcoin .

- 18.000$ - 16.000$
- 11.200$
- 9000$

Nếu bitcoin giữ được mức 18.000 - 16.000$ la này thì xu hướng tăng trung hạn lên 30.000 - 35.000$.
Nếu BTC không giữ được trên 16.000$ thì khả năng về 9000$ là có thể.
Vùng 9000$ lúc đó thì phải all in anh em ạ
ĐÂY LÀ VIEW DÀI HẠN ANH EM ĐỌC KĨ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ RỚT NGAY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.