I_Cant_Trade

Btc July 17 Elliott

Giá xuống
I_Cant_Trade Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Lưu ý: Ý tưởng này chỉ bổ trợ cho các ý tưởng trước đó, chứ không phải là ý tưởng khác biệt nào khác

Btc hiện đang retest lại khu vực PRZ mà tôi đã chỉ ra trong các ý tưởng trước.

Ý tưởng này là về Elliott , chúng ta đang trong đợt sóng 5, sóng giảm cuối cùng, và sóng 5 này, sẽ được chia nhỏ ra thành 12345 nhỏ hơn
Và sóng 2, đã hồi về 100% sóng 1

Start: 6840
w1 : 760$ : 6080
w2 : 670$ : 6730 (w2 = 0.886 w1)
w3 : 1230$. : 5500 (w3 = 1.618 w1)
w4 : 470$. : 5970 (w4 = 0.382 w3)
w5 : 828$ : 5142 (w5 = 0.618 (w1 -> w3))

Elliott được dùng để dự đoán xu hướng, chứ không phải là để dực đoán target, những con số trên, chỉ mang tính tượng trưng, quan trọng nhất, vẫn là quan sát price action tại các mốc đó


SH: Swing High
SL: Swing Low

Btc đã tiến về khu vực kháng cự ( Khu vực màu tím - Màu xám - Hoặc bất cứ màu gì bạn thích)

Tại hộp đỏ trái, nến kết thúc trong trạng thái Mid Close Bull Candle, và hàng loạt nến sau kết thúc trong tình trạng Low/Mid/High Close Range Candle, không thể thoát khỏi SH trước đó
Tại hộp đỏ phải, nến quay lại retest khu vực kháng cự thêm một lần nữa, và lần này, đã thể hiện nến Shooting Star , kết hợp Vol nhỏ + giảm, thể hiện lực mua yếu.
Chú ý SL tại 6632, đây là khu vực tạo ra SH cao nhất, hội tụ dòng lệnh tăng giá (Long), và khi giá đẩy xuống phá vỡ SL này, thì những vị thể Long tại đây sẽ nằm trong tình trạng thua lỗ, kích thích lệnh bán nhằm bảo toàn vốn, đẩy thêm tâm lý giảm giá vào nhóm Short. Và cũng tại vị trí này, giá sẽ hấp dẫn nhóm bán hơn.

Khi SL tại 6632 bị phá vỡ, kì vọng của tôi là giá sẽ retest lại khu vực hỗ trợ phía dưới 6k-6k1
Và kì vọng của tôi lúc đó, sẽ chỉ dừng lại, khi và chỉ khi, sóng đẩy thể hiện sự yếu ớt.

***: Ý tưởng này sẽ thất bại, khi Btc vượt qua 6900.

Love all, my baby whales.
Bình luận:
Bình luận:
A nhầm
Đó là Hanging man, không phải Hammer
Bình luận:

Có sự xác nhận của nến Shooting Star trong quá khứ, và gần đây thì có Hanging Man
Và đây là sự xác nhận của Extreme Bearish Harmonic Impulsewave
Và với Elliott, sóng 2 không thể vượt quá sóng 1
Sao nữa ???
Bình luận:
Vỡ 6840
Ý tưởng thất bại
Chốt Short
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.