Leadership

Bitcoin Hình thành mô hình có thể Sell

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
276 lượt xem
2
  • Bitcoin Hình thành mô hình có thể Sell
    Điểm vào lệnh: 14.900
    Cắt lỗ: 15.921
    Chốt lời: 12.925

Đóng lệnh: dừng lỗ: Giá có động lượng để tăng trở lại sau khi tích lũy ở vùng 14-15000usd
Email: tminh@tradingview.com
Phone: 09 3720 3720
Telegram: https://t.me/tradingviewvietnam

Bình luận

Ok thanks
Phản hồi