vegas9999

BTC đang đi vào 1 kênh giảm.

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang đi vào 1 kênh giảm.

Nếu D1 ngày mai đóng dưới 3456.26 thì mình sẽ mở 1 lệnh short (sl ngắn, tp gấp 2,5 lần)
Rất đáng để đầu tư
Bình luận: update 1: Giá ngày hôm nay đóng cửa trên mức kì vọng vào lệnh. chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi