DatTong

BTCUSD, Bitcoin/ Dollar, H1

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá đang test cản, và yếu dần.