Phe bò vẫn đang trụ vững tại vùng giá 30k, nếu vùng giá này được giữ vững trong khoảng thời gian sắp tới, thị trường không có biến động hay tin tức gì quá xấu thì rất có thể đây sẽ là vùng hỗ trợ cực tốt, và dần dần sau đó sẽ bật tăng trở lại. Tuy nhiên khoảng thời gian để bật tăng trở lại có thể kéo dài 6 tháng đến thậm chí là sang năm sau, vậy nên đừng quá kỳ vọng vào đột biến trong thời gian ngắn, hãy kiên nhẫn và nhớ đợi mua ở vùng giá tốt, đặt dừng lỗ cẩn thận và chờ đợi tài sản tăng lên trong tương lai

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.