BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hôm qua, nến D1 của cặp BTCUSD (gọi tắt là BTC ) là một Pin Bar ủng hộ phe bán. Nhưng giá thấp nhất của thanh pin vẫn ở trên mức trung bình của ngày trước đó cho thấy phe bán không còn manh động. Nếu nến D1 hôm nay là một cây nến tăng và có giá đóng cửa trên mức 8000 USD thì cho chúng ta nhiều hy vọng vào sự đảo chiều. Khi đó các swing trader và position trader giải ngân một phần trong vùng 6000 USD - 8000 USD. Lì hơn là ngồi im quan sát và chờ một cú xuống dốc thảm hại ở vùng 2000 USD - 3000 USD để tất tay!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.