plorida275

BTC 4h 02.08

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
chart mình vẽ hôm qua

Nay mới up được.Tính hwa up được là báo ae bắt Long rồi sorry anh em
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.