Le_Thanh_Tung

SELL BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như trong hình
Giá tăng yếu dần, lực bán bắt đầu tham gia vào thị trường => khả năng giảm

Bình luận