anhnd1

BTCUSD - Bắt đỉnh H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang có những có nước rút rất ấn tượng
Các khung H4 D1 đều đang quá bán
Khả năng xảy ra điều chỉnh rất cao, phe bán đang rục rịch vào cuộc
Bán với mục tiêu Retest 7000, stoploss: 8263
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá dump cực mạnh chạm TP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.