trungvt90

dự đoán giá BTC sẽ về vùng 34-35k$

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mình dự đoán vùng giá mà btc sẽ về trong lần này sẽ là 34-35k như trên hình vẽ. sóng đợt này hoàn toàn trùng với đợt sóng trước. Để xem kết quả sẽ như thế nào đây