bitmastervn

Bitcoin - Sóng hồi bắt đầu suy yếu, xu hướng giảm quay trở lại?

Giá xuống
bitmastervn Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Sóng hồi kéo dài 4 tuần từ mức thấp 29k đến mức cao 48k, hiện tại đang ở mức 46k - 47k cũng là ranh giới vùng phân phối (47-64k).
Momentum đã cho thấy sự suy yếu, và bắt đầu hình thành đỉnh sau thấp dần. Theo quan sát của tôi, thị trường gấu sẽ tiếp tục hướng đến đáy thấp hơn (dưới 29k).
Kèo short hiện tại:
Short tại 46-47k, Stoploss tại 49k.
TP tại các mức: 37, 30 và 27k.
Bình luận:
Rời SL về điểm mua

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.