mautd

BTC - Chart 1D

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- RSI , Stoch , MACD , MFI đều đang cắm đầu
- AO vẫn đang ở cực dương
- ADX = 25 và đang ngóc đầu

=> Trong những ngày tiếp theo xu hướng giảm vẫn rất mạnh, nhiều khả năng sẽ giảm về 7k sau đó có một cú hồi mạnh. Các đường hỗ trợ 6k9 và 5k8. Các đường kháng cự 8k7 và 9k5.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.