ThaiLiu

Dựng trượt rồi !

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khả năng cao tụt thẳng về 7k5 - 7k6 !!!
Bình luận: nếu tụt xuống dưới 6k5 thì bắt đầu ... dựng... nếu xuống dưới 6k5 sẽ tụt quần :|