NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá bitcoin tối ngày 6.1.2021 thanh hiệp

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
đã có tín hiệu giữ lệnh buy từ 19h00.
target từ 500-hơn 1000 pip
hiện tại nó đã hết tín hiệu giữ trung hạn
sẽ có những thời điểm chỉ có thể lãi được từng đó
có gì mới mình sẽ cập nhật cho các bạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.