duchieupttrading

Nhận định BTC GIẢM đầu tháng 11

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo mình BTC Hình thành cấu trúc giảm.
quan sát phản ứng giá ở các mốc biểu đồ mình đã phân tích nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.