tradingview_15

Cập nhật mô hình nến giá Bitcoin

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xu hướng giá giảm của Bitcoin .
Đã hủy lệnh: Giá đi ngang khung 1W.

Bình luận

Màu mè, dòm ngứa cả mắt.
Phản hồi
nhìn đc toe mắt
Phản hồi