tradafx

Đợi xuất hiện mẫu hình tiếp diễn và cơ hội bán với BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm giá.
Đợi giá hồi về vùng giá 58000, không phá vỡ Key level tại 60000 và xuất hiện các mẫu hình tiếp diễn giảm giá thì có thể tìm cơ hội bán với BTC .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 54000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.