mautd

BTC - Chart 1D

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- RSI = 37 và cắm đầu
- MACD đang cắm đầu và chưa có dấu hiệu hội tụ
- MFI = 47 chứng tỏ lực mua yếu
- AO đang vạch đen và đã ở cự âm
- Stoch ở vùng quá bán
- ADX = 20 và đang hướng lên

=> Downtrend là rất mạnh các mức hỗ trợ tiếp theo là $8k và $6k9. Stoch ở vùng quá bán chứng tỏ sắp có 1 đợt sóng hồi mức kháng cự là 9k3 và 10k3.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.