A_Luan26

Nhận định Bitcoin ngày 31/03/2022 Đánh Lên

Giá lên
FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên khung H4 : theo phương pháp của Vob Volman thì Bitcoin đang trong cú nén giữa EMA và đường xu hướng kéo ngược,nên mua thử xem sao.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.