Binhes16190

Khoan! Hãy dừng lại trước khi đi tiếp!

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trong bất kể thị trường tài chính nào, có 99% những người mất tiền là do quyết định của bản thân chống lại sự luân chuyển của thị trường.
Có thể nhìn nhận của bạn về biến đổi thị trường rất có lý, nhưng chỉ là một chiều.
Có thể bạn có cái nhìn đa chiều nhưng tâm lý của bạn lại chống lại sự biến đổi của thị trường, nên quyết định của bạn lại dẫn đến tiền.

“Đừng bao giờ để quyết định của bạn chống lại thị trường” đó là nguyên tắc đơn giản nhưng rất khó thực hiện.