COINABCF

BTC sideway tạo vùng tích lũy

COINABCF Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá tại ST1 tuy đâm sâu qua đường hỗ trợ được tạo bởi SC có chân rút khá dài
Ngoài ra sóng hồi phục của ST1 có sức bật lớn và phá qua đường cản xác định bởi AR.
Thêm vào đó khối lượng bán giảm khi giá quay lại test đường hỗ trợ ở ST2 và ST3

=> Nguồn cung của BTC có thể đã bắt đầu cạn kiệt.

Hành động: Tiếp tục quan sát
Tình huống 1: BTC Tạo Spring - tùy vào loại Spring và khối lượng để xác định điểm mua ( Spring 2,3) hoặc bán ( Spring 1)
Tình huống 2: Không có Spring và giá phá vùng cản 43k-45k - Điểm mua khi đó sẽ ở tại vùng càn trước đó nơi mà giá retest
Bình luận: Giá BTC sau một hồi tích lũy đã đi theo tình huống 2: không tạo spring mà phá vùng kháng cự 43-45k sau tiến thẳng lên vùng 47k ,không những vậy giá chỉ tạo 1 LPS (Last point of support) ở vùng giá 43k3 nên khá khó để vào lệnh trong đợt tăng giá vừa rồi

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.